Jaarlijkse kosten (inclusief BTW indien van toepassing) Prijspeil 2019  
Parkbijdrage    €                     1.068,75  
Afvalverwijdering  €                        259,92  
Rioolrecht    €                        194,52  
Forensenbelasting (bij eigen gebruik)  €                        450,94  
Toeristenbelasting (bij verhuur)  €                            1,30  per persoon per nacht 
Onroerende zaak belasting 0,12170%  over WOZ-waarde 
Zuiveringsheffing (variabel per jaar)  €                          75,00  
Watersysteemheffing variabel 0,04480%  over WOZ-waarde 
         
Verbruikskosten (inclusief BTW)    
Gas per kubieke meter (propaan)  €                            3,19  
Vastrecht gas  €                        143,88  
Elektra per Kwh  €                            0,35  
Vastrecht elektra  €                          28,44  
Water per kubieke meter  €                            1,98  
Vastrecht water  €                          87,12  
         
Eenmalige kosten    
Slagboompas waarborgsom  €                          35,00 (afschrijving 5 jaar)